ஆஃப்லைன் பயன்பாட்டிற்கு தயாராக உள்ளது

வாழ்க்கை பிரச்சனைகள்

அன்றாடப் பிரச்சினைகளைப் பற்றி கடவுள் என்ன சொல்கிறார் என்பதை நீங்களும் உங்கள் நண்பர்களும் தெரிந்துகொள்ள உதவும் சில சுருக்கமான வரையறைகள் இங்கு உள்ளது. உங்களுக்கு மிகவும் சுவாரஸ்யமான ஒரு பிரச்சனையைத் தேர்ந்தெடுத்து, ஒன்று அல்லது இரண்டு நண்பர்களுடன் கலந்துரையாட 15 முதல் 30 நிமிடங்கள் ஒதுக்கவும்.


Version 0.8